V našom zbore pracujú oddelenia:

Misia

Sobotná škola

Detská sobotná škôlka

Pathfinder

Zdravie