O nás

Štúdio Nádej, neinvestičný fond bol založený 29. novembra 2001 ako nezisková, všeobecno-prospešná organizácia.

Od 1. novembra 2005 sa pretransformoval na neziskovú organizáciu.

Od 1. mája 2010 sme sa stali plátcami DPH.

Od 1. októbra 2016 sme zmenili právnu formu na s.r.o.

 

Zriaďovateľom je Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie.

Náš cieľ

Prostredníctvom médií ponúkame ľuďom životne dôležité rady v telesnej, duševnej, duchovnej a spoločenskej oblasti. 

Týmito snahami chceme prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov, znižovaniu kriminality a viesť ľudí k pozitívnemu mysleniu.

Uvedené ciele dosahujeme:

  • prostredníctvom vysielania vlastných programov vytvorených na Slovensku alebo prevzatých zo zahraničia
  • prostredníctvom tvorby, výroby a predaja CD, CD-ROM, DVD, audiokaziet a videokaziet
  • prostredníctvom internetového vysielania

V našich reláciach môžete nájsť:

  • dobrú hudbu a piesne, ktoré vás pozitívne naladia na celý deň
  • informácie o zdravom spôsobe života
  • rady ako predchádzať civilizačným chorobám a liečiť závislosť od návykových zlozvykov (alkohol, drogy a iné)
  • budovanie vlastnej hodnoty a hodnoty druhých ľudí
  • univerzálne morálne zásady vychádzajúce z princípov kresťanstva

Štúdio Nádej