ADRA (Adventist Development and Relief Association) je profesionálna humanitárna a rozvojová organizácia. Vznikla v roku 1956 a pôsobí v 130 krajinách sveta.

 ADRA Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete organizácií ADRA, s ktorou aktívne spolupracuje, ale nemá zahraničnú finančnú ani personálnu účasť a nepodlieha priamemu riadeniu zo zahraničia. ADRA Slovensko vznikla v roku 1993 a je aktívnym členom slovenskej Platformy MVRO.

ADRA