Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našej obci.

_______________________________________________________________________________________________

Adresa zboru: Červenica č.74,  082 07 pošta Tuhrina

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:00 – 10:30    – biblické štúdium – sobotná škola

11:00 – 12:00   – kázanie z Božieho slova

________________________________________________________________________________________________

Kazateľ: Jaroslav Bielik

e-mail: jbielik@casd.sk

mobil: +421 907  322 608

_______________________________________________________________________________________________

KDE NÁS NÁJDETE V ČERVENICI?

GPS súradnice: 48.8977747; 21.406253