Sme kresťanský internetový portál, ktorý je súčasťou medzinárodnej televíznej siete Hope Channel. Spolupracujeme s univerzitami, nemocnicami, vydavateľstvami, rozhlasovými a televíznymi stanicami po celom svete. Táto spolupráca nám prináša programy, ktorých cieľom je informovať, inšpirovať a povzbudzovať divákov k tomu, aby vo svojom živote nachádzali radosť a nádej. Chceme podporovať rodiny a prinášať pozitívny vplyv do spoločnosti. Zameriavame sa na oblasť zdravia, životného štýlu, cestovania, vzdelávania a kultúry. Vychádzame z kresťanskej hodnotovej orientácie a našim prevádzkovateľom je Cirkev adventistov siedmeho dňa.

HopeTV.sk